ตรวจสูขภาพผู้สูงอายุ

โรคโลหิตจางเป็นภาวะสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

โรคโลหิตจางเป็นภาวะสุขภาพที่พบบ่อย โดยมีจำนวนเม็ดเลือดแดงลดลงหรือขาดฮีโมโกลบินในเลือด ในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคโลหิตจางกลายเป็นปัญหาสำคัญ โดยมีประเภทหนึ่งที่แพร่หลาย ภาวะโภชนาการบกพร่อง เมื่ออายุมากขึ้น พวกเขาอาจมีการดูดซึมสารอาหารลดลง ส่งผลให้เกิดการขาดวิตามินที่จำเป็น โรคเรื้อรังที่สำคัญ เช่น โรคไต โรคเกี่ยวกับการอักเสบ

การจัดการความบกพร่องทางการได้ยินในผู้สูงอายุ

ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและไม่ควรมองข้ามผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขาต่ำไป เมื่อบุคคลอายุมากขึ้น โอกาสที่จะประสบปัญหาการได้ยินจะเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพชีวิตโดยรวม การตระหนักถึงสัญญาณของการสูญเสียการได้ยินและการจัดการอย่างทันท่วงทีถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพ

ทดสอบความหนาแน่นของกระดูกเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้น การรักษาสุขภาพกระดูกให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องมือวินิจฉัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินสุขภาพกระดูกคือการทดสอบความหนาแน่นของกระดูกขั้นตอนที่ไม่รุกรานนี้มีบทบาทสำคัญในการประเมินความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักในผู้สูงอายุ ความสำคัญของการทดสอบความหนาแน่นของกระดูกสำหรับผู้สูงอายุ

ประเมินความจำช่วยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

เมื่อบุคคลอายุมากขึ้น การติดตามและประเมินการทำงานด้านความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านความจำในประชากรสูงอายุจึงมีความสำคัญมากขึ้น ความทรงจำมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันและความเป็นอยู่โดยรวม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินสุขภาพความจำในผู้สูงอายุ โดยเน้นความสำคัญของการตรวจจับตั้งแต่เนิ่นๆและมาตรการเชิงรุก

ทำความเข้าใจโรคกระดูกพรุน คู่มือสุขภาพกระดูกในผู้สูงอายุ

โรคกระดูกพรุนหรือที่เรียกกันว่าโรคกระดูกเปราะเป็นภาวะทั่วไปที่ส่งผลต่อความหนาแน่นและคุณภาพของกระดูก ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อกระดูกหักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เมื่อเราอายุมากขึ้น การรักษากระดูกให้แข็งแรงและแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่โดยรวม ในบทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

การตรวจวิตามินบี 12 สำหรับผู้สูงอายุสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นการรักษาสุขภาพให้เหมาะสมจะมีความสำคัญมากขึ้น ในบรรดาปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่โดยรวม ระดับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอเช่น วิตามินบี 12 มีบทบาทสำคัญใน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและเน้นความสำคัญของโปรแกรมการทดสอบวิตามินบี 12 สำหรับผู้สูงอายุ โดยสรุปถึงคุณประโยชน์ ขั้นตอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ

การตรวจหาโรคเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

เนื่องจากโรคเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมของกระดูกอ่อน จึงไม่สามารถพบได้จาก x-ray ปกติซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเลยระยะเริ่มแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมไปแล้ว Ultrasound จึงมีบทบาทในการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นของโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือเกิดการสึกกร่อนบางลงของกระดูกอ่อนผิวข้อ

ภาวะหูตึงในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การสูญเสียการได้ยินเป็นอีกหนึ่งปัญหาของวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากหูชั้นในเกิดการเสื่อมของการได้ยินเพิ่มขึ้นตามอายุ แม้ว่าอาการหูตึงในผู้สูงอายุจะไม่เป็นโรคร้ายแรงอันตราย แต่ด้วยเป็นภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ผู้สูงอายุเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการสื่อสารกับผู้อื่นน้อยลงโดยไม่รู้ตัว เกิดปัญหาระหว่างผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวกับผู้สูงอายุได้

อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน-ล่าง

การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบนเป็นการตรวจดูตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หรือมีก้อนที่ผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะใดหรือเปล่า ซึ่งขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่างก็จะต่างกัน การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนสำหรับผู้ที่จะมาตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบนต้องเตรียมตัวโดยการงดอาหาร

โรคต้อกระจก ความเสื่อมของเลนส์ตา ทำผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น

ต้อกระจก โรคตายอดฮิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และยังเป็นโรคตาที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้มากที่สุด แม้ว่าต้อกระจก จะเป็นโรคที่อันตราย แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้ทันเวลา ก่อนระยะโรครุนแรง ต้อกระจกเกิดจากการที่เลนส์ตาธรรมชาติที่อยู่ในตาของคนเรา ซึ่งโดยปกติจะมีสีใส แต่เมื่อทำหน้าที่รับแสงไปนานๆ จะเกิดการขุ่นขึ้น สีแก่ขึ้น

Scroll to Top