Author name: admin

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเป็นการตรวจเลือดที่ใช้วิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เมื่อผุู้ป่วยมีอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย เมื่อยล้า หรือรอยช้ำ รวมทั้งตรวจหาปัญหาสุขภาพหรือโรคต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การตรวจ CBC จะมีตรวจเกี่ยวประเภทและจำนวนเซลล์ในเลือด ซึ่งจะตรวจส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเลือด

ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจด้วยการเอกซเรย์ปอด

การเอกซเรย์ปอดคือการตรวจทางรังสีวิทยาแบบหนึ่ง โดยการฉายรังสีเอกซ์ไปยังส่วนของหน้าอกและปอดลงบนแผ่นฟิล์ม เมื่อนำฟิล์มไปล้างจะได้ภาพเอกซเรย์ของปอด ซึ่งแพทย์จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของอวัยวะระบบทางเดินหายใจ ในช่วงบริเวณทรวงอก เนื้อปอด เส้นเลือดในปอด รวมทั้งกระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้าและกะบังลม

Scroll to Top