โรคต้อกระจก ความเสื่อมของเลนส์ตา ทำผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น

ต้อกระจก โรคตายอดฮิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และยังเป็นโรคตาที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้มากที่สุด แม้ว่าต้อกระจก จะเป็นโรคที่อันตราย แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้ทันเวลา ก่อนระยะโรครุนแรง ต้อกระจกเกิดจากการที่เลนส์ตาธรรมชาติที่อยู่ในตาของคนเรา ซึ่งโดยปกติจะมีสีใส แต่เมื่อทำหน้าที่รับแสงไปนานๆ จะเกิดการขุ่นขึ้น สีแก่ขึ้น

จนกลายเป็นสีเหลือง สีชา และเกิดเม็ดต้อขึ้นในตา สาเหตุสำคัญที่ทำให้เลนส์ตาเสื่อมสภาพก็คือ การมีอายุมากขึ้น ตาได้รับแสงมานาน และเกิดจากกรรมพันธุ์ โดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการตามัว หรือรู้สึกว่าแสงสะท้อนแล้วมีอาการแพ้แสง แต่มักจะไม่มีอาการปวดเพราะต้อจะเป็นเหมือนฝ้าหรือม่านที่ไปบดบังการมองเห็น พบบ่อยในคนไข้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้ง ทำการเกษตร คนที่ใช้สายตาทำงานกับแสงเยอะ และมักจะเป็นทั้ง 2 ข้างพร้อมๆ กัน ผู้สูงอายุที่มีอาการตามัวแล้วไปเปลี่ยนแว่นแต่สายตาไม่ดีขึ้น ถ้ามองแล้วภาพไม่ชัดเต็มที่หรือตามัวเกินไป แนะนำให้มาพบแพทย์ เพราะโดยปกติคนที่อายุมากสายตามักจะนิ่งแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากอาจเป็นข้อบ่งชี้ของการเกิดโรคตา หากปล่อยทิ้งไว้จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆ หรือปล่อยไว้จนต้อกระจกสุก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือเป็นต้อหินหรือมีความดันตาขึ้นได้ ทำให้คนไข้มีอาการปวดเฉียบพลัน ดังนั้นหากพบว่ามีอาการตามัว คล้ายจะเป็นต้อกระจก ควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ

Scroll to Top