ตรวจไวรัสตับอักเสบบีเชื้อร้ายที่ทำลายสุขภาพตับ

โรคตับอักเสบบีเป็นโรคร้ายที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จนทำให้เซลล์ตับเกิดการอักเสบ และก่อเป็นอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร อ่อนเพลียง่าย หากไม่รีบรักษาตั้งแต่ในระยะแรกๆ ก็มีความเสี่ยงที่ตับจะเกิดพังผืด หรือก่อเกิดเป็นโรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับได้เชื้อไวรัสตับอักเสบบียังสามารถส่งต่อเชื้อถึงกันได้

ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การใช้อุปกรณ์เจาะหู อุปกรณ์สัก หรืออุปกรณ์เข็มฉีดยา เข็มสำหรับฝังเข็มทางการแพทย์ที่ไม่สะอาด และยังส่งต่อเชื้อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ได้อีก โรคนี้สามารถยับยั้งได้ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วไปในทุกสถานพยาบาล แต่ถึงจะรับวัคซีนไปแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่ทุกคนจะยังสามารถรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าร่างกายได้อยู่โดยที่ไม่รู้ตัวและยังมีโอกาสถึง 5-10% ที่ร่างกายของเราจะไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้ออกไปจากร่างกายจนหมดได้ และทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามมาหลังจากรับเชื้อ และทำให้เรากลายเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไปสู่ผู้อื่นได้ หากรู้ว่าตนเองจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็น เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าร่างกายของตนเองยังไม่มีเชื้อชนิดนี้อยู่ในร่างกาย

Scroll to Top