ตรวจคัดกรองระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัสสาวะเป็นระบบสำคัญในการขับถ่ายของเสียในรูปแบบของเหลวที่มีส่วนประกอบเป็นสารเกลือแร่ วิตามินและสารเคมีต่าง ๆ ที่เอ่อล้นในปริมาณมากเกินความจำเป็นจนต้องถูกออกจากร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากสารเหล่านี้เกิดการตกตะกอนเป็นก้อน อาจนำภัยอันตรายเข้าสู่ระบบทางเกินปัสสาวะและอวัยวะภายในร่างกายอีกด้วยการตรวจปัสสาวะเป็นปัจจัยในการดูสุขภาพภายในร่างกาย

ร่วมกับการตรวจค่าไตอีกด้วย เพราะไตมีกลไกลการทำงานการคัดกรองของเสียเป็นในรูปแบบน้ำปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ UA หรือ Urinalysis คือ การตรวจฉี่ที่ถูกไตคัดกรองในรูปแบบของเสียและมีสถานะเป็นของเหลวนั้น มาทำการตรวจสอบส่วนประกอบของน้ำปัสสาวะเบื้องต้น โดยปัจจัยการตรวจปัสสาวะจะสังเกตตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของ สี กลิ่น ความใสของน้ำ และสารเคมีในของเหลว ซึ่งรวมถึงสารเจือปนน้ำปัสสาวะที่มีความผิดปกติที่ถูกผ่านคัดกรองมาในรูปแบบเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส เป็นต้น ประโยชน์ของการตรวจปัสสาวะ ผลตรวจปัสสาวะ จะช่วยทำให้แพทย์วินิจฉัยสารของเสียที่ถูกขับออกมาจากทางระบบอวัยวะภายในร่างกายต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น แร่ธาตุ สารเคมี และวิตามินบางชนิด ที่เป็นส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายนั้น ได้ถูกระบายออกไปจากร่างกายทั้งหมด อีกทั้งการตรวจปัสสาวะ สามารถเป็นตัวบอกสุขภาพของระบบการทำงานอวัยวะภายในอีกด้วย เนื่องจากสารของเสียที่ถูกคัดกรองจากไตนั้น มีส่วนประกอบที่ผิดปกติติดมาจากปัสสาวะอย่าง โปรตีน เลือดหรือมีการติดเชื้อหรือไม่ ทำให้แพทย์สามารถนำผลตัวอย่างจากผลตรวจปัสสาวะ ไปวิเคราะห์ ติดตาม และคาดการณ์โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะได้

Scroll to Top