การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระคัดกรองโรคทางเดินอาหาร

ประโยชน์ของการตรวจอุจจาระซึ่งประกอบด้วยการตรวจสองอย่างหลักๆ ดังนี้ Stool Examination เป็นการตรวจลักษณะทั่วไปของอุจจาระ พยาธิ โปรโตซัว เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร Occult Blood เป็นการตรวจหาภาวะที่มีเลือดออกมาปนกับอุจจาระ ซึ่งพบได้ในโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้

เช่น แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งทางเดินอาหาร ริดสีดวงทวาร เป็นต้น ขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้าน ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้ ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการเก็บเนื่องจากอุจจาระอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ เตรียมที่ป้ายอุจจาระ ซึ่งควรเป็นไม้แผ่นเล็กๆ ลักษณะคล้ายไม้พาย เช่น ไม้ไอศกรีม หรือช้อนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เตรียมที่เก็บอุจจาระโดยใช้ภาชนะที่แห้งสะอาดและมีฝาปิดมิดชิด ถ่ายอุจจาระลงในถุงพลาสติกปากกว้างแห้งสะอาด หรืออาจใช้พลาสติกสำหรับหุ้มห่อวางพาดโถสุขภัณฑ์ตามภาพเพื่อไม่ให้ตัวอย่างตกลงน้ำ

Scroll to Top