การตรวจวิเคราะห์ประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อเป็นการประเมินปริมาณและคุณภาพของตัวอสุจิ มักทำเพื่อตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์และหลังการทำหมันชาย ซึ่งใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อดูการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ เป็นการประเมินปริมาณและคุณภาพของตัวอสุจิ มักทำเพื่อตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์และหลังการทำหมันชาย

แพทย์จะใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อดูการเคลื่อนไหวและรูปร่างของตัวอสุจิ น้ำเชื้อเป็นสารที่หลั่งออกมาจากอวัยวะเพศชาย ประกอบไปด้วยตัวอสุจิ ของเหลว น้ำตาล เกลือแร่ และโปรตีน ตัวอสุจิหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศชายจะมีส่วนหัวและหาง หัวมีส่วนประกอบเป็นดีเอ็นเอ ในขณะที่หางช่วยให้ตัวอสุจิว่ายเคลื่อนตัวไปปฏิสนธิกับไข่ในมดลูก ของเหลวช่วยในการส่งตัวอสุจิเข้าไปในช่องคลอดส่วนบน น้ำตาลและโปรตีนเป็นสารอาหารที่จําเป็นเพื่อให้อสุจิเดินทางไปยังไข่ เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ LensHooke X1 PRO Semen Quality Analyzer เป็นเครื่องตรวจที่ใช้ระบบการบันทึกภาพวีดีโอ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อด้วย AI (Artificial Intelligence) ซึ่งจะใช้เวลาในการประเมินผลเพียง 5 นาที โดยเครื่องนี้จะใช้อัลกอริธึมของ Machine Learning เพื่อคัดเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงและมีแนวโน้มที่จะทำการปฏิสนธิกับไข่ได้ดีที่สุด ทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์และลดความจำเป็นในการทำ ICSI หลาย ๆ ครั้ง

Scroll to Top