การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง

การตรวจวัดโดยเทียบสัดส่วนแรงดันโลหิตของหลอดเลือดแดงที่ข้อเท้ากับแรงดันโลหิตของหลอดเลือดแดงที่ข้อแขน ในข้างเดียวกัน คือ ขาขวาเทียบกับแขนขวา และขาซ้ายเทียบกับแขนซ้าย เพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งหรือตีบ ซึ่งการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงมักเริ่มจากการมีไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดจนทำให้เกิดกระบวนการอักเสบ เกิดพังผืด และมีแคลเซียมเกาะสะสม

หรือมีลิ่มเลือดไปอุดตันในหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาขึ้นจนหลอดเลือดแดงตีบแคบลง ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณขาและเท้าไม่เพียงพอ พบมากในผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองตีบ เพราะจะมีหลอดเลือดแดงผิดปกติในลักษณะเดียวกัน รวมถึงพบมากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ ABI คือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ดังนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยง เป็นโรคหรือมีภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง มีความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ หรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบก่อนวัยอันควร

Scroll to Top