การตรวจระดับวิตามินดีในร่างกายของผู้สูงอายุ

การตรวจระดับวิตามินดีในร่างกาย ภาวะวิตามินดีต่ำมีอุบัติการณ์สูง วิตามินดีมีความสำคัญต่อการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกาย การขาดวิตามินดีทำให้ภาวะกระดูกกพรุนแย่ลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก ดังนั้นจึงแนะนำให้ตรวจวัดระดับวิตามินดีในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดวิตามินดี ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ระดับวิตามินดีที่ปกติ ยังมีส่วนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง

และช่วยคงมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงอายุได้อีกด้วย วิตามินดี เป็นหนึ่งวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ แต่หากร่างกายเกิดการติดเชื้อแล้ว วิตามินดี จะทำหน้าที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำงานมากผิดปกติ จนส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ป่วยได้เช่นกัน การมีวิตามินดีในระดับที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากจะช่วยเรื่องความแข็งแรงของสุขภาพกระดูกแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถป้องกันผู้ป่วยจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยปกติแล้ว ร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้จากผิวหนังเมื่อโดนแสงแดด แต่ปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่สัมผัสแสงแดดน้อยลง และปัจจัยอื่นๆ เช่น มลพิษ ช่วงเวลาของวัน ฝุ่นละออง ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ประกอบกับ อาหารที่รับประทานก็มีวิตามินดีไม่เพียงพอ ทำให้พบว่า 45% ของประชากรมีภาวะพร่องวิตามินดี หรือมีระดับวิตามินดีไม่เพียงพอ

Scroll to Top