การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการเครื่องมือตรวจหัวใจเบื้องต้น มีประโยชน์ในการคัดกรองความผิดปกติหัวใจเบื้องต้น การตรวจนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้ารับการตรวจและค่าใช้จ่ายไม่สูง ขณะตรวจผู้เข้ารับการตรวจจะอยู่ในท่านอนหงายบนเตียงที่จัดเตรียมไว้เจ้าหน้าที่จะนำขั้วไฟฟ้ามาติดตามตำแหน่งต่างๆ เช่น ที่ข้อมือเท้า และหน้าอกหลังจากนั้นเครื่องจะประมวลผลเป็นกราฟคลื่นหัวใจ

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเจ้าหน้าที่จะนำขั้วไฟฟ้าออกโดยเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ 5-10 นาที การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านผนังทรวงอกส่วนหน้า Transthoracic echocardiography เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาแปรเป็นสัญญาณภาพ ทำให้เห็นเป็นภาพการทำงานของหัวใจข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ข้อมูลด้านกายภาพของหัวใจ ผนังหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ข้อมูลด้านการทำงานของหัวใจ เช่น การบีบตัว การคลายตัวของหัวใจ ความเร็วและแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของหัวใจโดยโรคที่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจด้วยเครื่องมือนี้เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติโรคลิ้นหัวใจผิดปกติทั้งชนิดรั่วและตีบ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจเป็นต้น

Scroll to Top