การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ต่างจากการตรวจ X-ray หรือการตรวจ CT scan และการตรวจ MRI คือเครื่องมือดังกล่าวเป็นการตรวจทางกายภาพ แต่การตรวจ EEG เป็นการบันทึกประจุไฟฟ้าจากส่วนต่างๆ ของสมองผ่านออกมาถึงกะโหลกศีรษะมายังเครื่องมือตรวจ EEG ในลักษณะรูปคลื่น, ความถี่, และความสูงต่ำของคลื่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด

สามารถจะทำได้แม้แต่เด็กทารกแรกเกิด การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ต่างจากการตรวจ X-ray หรือการตรวจ CT scan และการตรวจ MRI คือ เครื่องมือดังกล่าวเป็นการตรวจทางกายภาพ แต่การตรวจ EEG เป็นการบันทึกประจุไฟฟ้าจากส่วนต่างๆ ของสมองผ่านออกมาถึงกะโหลกศีรษะมายังเครื่องมือตรวจ EEG ในลักษณะรูปคลื่น, ความถี่, และความสูงต่ำของคลื่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บปวด สามารถจะทำได้แม้แต่เด็กทารกแรกเกิด โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาตรวจประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง แต่ในเด็กเล็กจะใช้ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง คลื่นไฟฟ้าสมองจะใช้วินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชัก ประเมินปัญหาเรื่องความรู้สึกตื่นตัวผิดปกติ มีอาการสับสน ปัญหาเรื่องการนอนหลับ โรคสมองเสื่อมหรือโรคใดๆ ก็ตามที่ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังใช้วินิจฉัยภาวะสมองตายได้

Scroll to Top